Co to jest wzór przemysłowy?

Paweł Głąb
Jestem radcą prawnym i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Prawnej Kantorowski, Głąb i Wspólnicy. Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. To definicja wzoru przemysłowego z ustawy Prawo własności przemysłowej. Czy jednak tak naprawdę jest wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy odnosi się do wyglądu całości lub części produktu, obejmującego w szczególności:

cechy linii, konturów, kształtów

ornamentację, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu

kombinacje
tych cech

Wzór przemysłowych chroni wygląd produktu. Ochronie podlega to co widzisz, gdy patrzysz na produkt. W związku z tym prawie każdy produkt może zostać objęty ochroną jako wzór przemysłowy. Definicja ta ma  zastosowanie do ogromnej liczby towarów obecnych na rynku, czy też ich części – np. sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, ubrań, zabawek. Ochroną można też objąć elementy produktów, jak np. opakowanie, czy też etykietę. Jako wzór przemysłowy zarejestrować można również interfejs programu komputerowego, layout strony internetowej, czy też konkretny projekt graficzny.

WAŻNE
Wzór przemysłowy chroni wygląd produktu. Ochrona nie obejmuje tego jak produkt działa, czyli cech funkcjonalnych, jego przeznaczenia, czy funkcji technicznych. Ochrona nie obejmuje też takich elementów produktu, które są niewidoczne.

Wzorem przemysłowym chronić można zarówno przedmioty jednowymiarowe, takie jak etykiety, logotypy, ornamentacje, jak i formy przestrzenne, np. meble, ubrania, obuwie, opakowania, naczynia, uchwyty, kształty butelek, kształty materiałów budowlanych i wykończeniowych itd. Produkt można zarejestrować jako wzór przemysłowy, jeżeli jest on nowy i posiada indywidualny charakter.

Wzór przemysłowy uważany jest za nowy, jeżeli przed datą zgłoszenia go do Urzędu Patentowego, identyczny wzór nie został publicznie udostępniony, a sam zgłaszany wzór został ujawniony nie więcej niż 12 miesięcy przed zgłoszeniem (to tzw. „ulga w nowości” o czym więcej poniżej). Wzór przemysłowy cechuje natomiast indywidualny charakter, jeżeli ogólne wrażenie jakie wywołuje on u zorientowanego użytkownika (czyli potencjalnego klienta), różni się od wrażenia wywołanego przez wzór publicznie udostępniony przed data wg której został on zgłoszony do rejestracji.

WAŻNE
Wzór przemysłowy powinien spełniać następujące wymogi:

  • dotyczyć postaci wytworu lub jego części, czyli musi odnosić się do zewnętrznych elementów wytworu takich jak kształt, faktura, układ linii, kontury, właściwości powierzchni, rysunek, ornament, kolorystyka itp.;
  • być nowy – wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą zgłoszenia identyczny wzór nie został publicznie udostępniony;
  • mieć indywidualny charakter – wymóg ten jest spełniony, jeżeli ogólne wrażenie wywołane przez wzór na „zorientowanym użytkowniku”, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór, który był wcześniej udostępniony publicznie;
  • być zgodny z porządkiem publicznymdobrymi obyczajami.

Na rejestrację wzoru przemysłowego masz 12 miesięcy od jego pierwszego publicznego udostępnienia. Jeżeli przekroczysz ten termin Twój wzór po rejestracji może zostać unieważniony. Od tej zasady jest jeden wyjątek. Chodzi o tzw. „ulgę w nowości„, która przysługuje twórcy wzoru przemysłowego. Polega ona na tym, że wzór przemysłowy nie traci cechy nowości, jeżeli zostanie zarejestrowany w ciągu 12 miesięcy od dnia jego publicznego udostępnienia.

Zarejestruj wzór przemysłowy!

Nie daj wyprzedzić się konkurencji!
Doradzimy Ci jak najlepiej zabezpieczyć Twój produkt i wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

Możliwość komentowania została wyłączona.